سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهراوه حصیرچیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه کشاورزی ساری
سید حسن گلمایی – دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه کشاورزی ساری
میر خالق ضیاء تبار احمدی – استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه کشاورزی ساری

چکیده:

پایداری شیروانی ها از مهم ترین مسایلی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.در ارزیابی پایداری شیروانی ها مقدار ضریب اطمینان معیاری از احتمال شکست شیروانی ها را فراهم می کند.دراین مقاله برای مطالعه ی پایداری شیروانی ها در حالت خشک و مرطوب از دو روش المان محدود استفاده شده و ضریب اطمینان و سطح لغزش بحرانی در هر دو روش نشان داده وبا هم مقایسه شده (Flac slope) وتفاضلات محدود (Plaxis) است .نتایج نشان دهنده ی دقت بیش تر المان محدود در مقایسه با تفاضلات محدود می باشد وجواب های محافظه کارانه تری را نتیجه می دهد. مقایسه نتایج بدست آمده با معیار گروه مهندسین ارتش آمریکا موید پایداری شیروانی ها می باشد.