سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی عباسی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
محمد غفوری – دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد
علی ارومیه ای – دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

جهت کاهش آثار منفی پدیده نشت در سدهای خاکی روشهایی برای کنترل آن بکار گرفته می شود . یکی از این روشها که در تکیه گاه ها و پی سدهای خاکی مورد استفاده قرار می گیرد روش تزریق است . این پرده با استفاده از تزریق دوغاب سیمان و رس یا مواد شیمیایی مناسب و ایجاد یک دیواره نسبتا نفوذ ناپذیر در زیر هسته ایجاد میشود . تخمین تزریق پذیری و یا خورند گمانه ها جهت اجرای پرده آببند به دلیل پیچیدگی ساختگاه براحتی امکانپذیر نیست . در این مقاله به بررسی و مقایسه عدد لوژن در آزمایش نفوذپذیری و میزان خورند دوغاب در گمانه های تزریق در ساختگاه سد ارداک که در فاصله ۷۰ کیلومتری مشهد در حال ساخت میباشد پرداخته شده است . جهت بررسی ارتباط بین نفوذ پذیری و تزریق پی سد نتایج بدست آمده از آزمایشات فشار آب و میزان جذب سیمان در گمانه های تزریق جناح چپ سد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند . نتایج این بررسی نشان می دهد در بیشتر موارد ارتباط مستقیمی میان مقادیر سیمان خوری و میزان نفوذپذیری وجود دارد