سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مینا سلیم – تبریز،دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر، آزمایشگاه سیستم
محمدتقی وکیل باغمیشه –

چکیده:

در این مقاله کنترلرPID با استفاده از چهار الگوریتم زنبور عسل طراحی ونتایج حاصل با هم مقایسه شده اند. در این طراحیسعی شده است که مشخصات پاسخ گذرا با مینیمم کردن ماکزیمم فراجهشMpزمان نشستts)زمان صعودtr) وخطای ماندگارEss بهینه شود. برای این منظور یک تابع هزینه بامتغیر های فوق الذکر تعریف شده واین تابع درالگوریتم های ذکر شده مینیمم میگردد. در این مقاله، چند تابع انتقال در نظر گرفته شده و کنترلرPID با استفاده از هر چهارروش بالاطراحی شده است. نتایج شبیه سازی شده ، بهتربودن الگوریتم کولونی زنبورهای مصنوعی نسبت به سایر روشها را نشان می دهد