سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا نوروزیان – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گروه مطال
گئورگ قره پتیان – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهرداد عابدی – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحمید فتحی – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه یکی از این روشها بهسازی کیفیت برق، تکنولوژی جدیدی تحت عنوان ادوات Custom Power است. در این مقاله یک شبکه توزیع صنعتی نمونه جهت مطالعات کیفیت توان انتخاب شده و سپس نتایج شبیه سازی در فیدر مذکور با بکارگیری ادوات Custom Power در حالت های مختلف ارائه میشوند و در هر یک از حالتها عملکرد ادوات DVR – D-STATCOMو UPQC مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرند. در انتها تجهیز مناسب و قابلیت های هر یک از ادوات برای پالایش آلودگی های کیفیت توان پیشنهاد میشود.