سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عیسی سلاجقه – استاد، دانشگاه آزاد کرمان، دانشکده مهندسی عمران
مهدی رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد کرمان

چکیده:

مهاربندهای ضربدری از مقاومت و سختی قابل ملاحظه ای نسبت به سایر سیستم ها در برابر بارهای جانبی برخوردارند . ولی عدم شکل پذیری مناسب همواره یکی از معایب بزرگ در این مهاربندها بوده است . در نشریة ۲۶۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران که از این پس به اختصار به آن نشریه ۲۶۴ گفته می شود. در نحوة اتصال بادبند به ورق گاست تمهیداتی جهت افزایش شکل پذیری در سیستم مهاربندی ضربدری صورت گرفته که در نتیجه آن محاسبة نیروهای اتصال ورق گاست به تیر و ستون اهمیت زیادی پیدا کرده است . در نشریة ۲۶۴ چهار روش جهت محاسبه این نیروها در اتصالات ارائه گردیده است . در این تحقیق با استفاده از نرم افزارAnsys قابهای مختلفی با مهاربندیضربدری مدل شده و در نهایت روشهای مطرح شده در نشریة ۲۶۴ با روش اجزاء محدود مقایسه گردیده اند . نتایج بررسی ها نشان می دهد که روش تورنتون ) نیروی یکنواخت ( از دقت بالایی جهت محاسبة نیروهای اتصال ورق گاست به تیر و ستون برخوردار می باشد، پس از آن روش آستانه اصل نیز از دقت خوبی برخوردار است . روش تجزیه نیروها با خطای قابل ملاحظه ای همراه است . همچنین با در نظر گرفتن پارامترهایی نظیر ابعاد دهانه در روش تورنتون، ای ن
روش اصلاح شده که در نتیجه آن، نتایج حاصل از روش تورنتون اصلاح شده خطای محاسبات را کاهش داده است.