سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی تدین – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
عبدالحمید رضایی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

گیاهی ماشک یکی از گیاهان خانواده نگوم است که بصورت چند منظوره برای تولید بذر کود سبز، علوفه سبز و خشک و اصلاح خاک در تناوب زراعی قرار دارد ماشک گیاهی علوفه یکساله است که ۴۰ تا ۸۰ سانتیمتر ارتفاع دارد و گل این گیاهی بطور عمده از طریق زنبور عسل بارور می شود که می تواند پتانسیل تولید۳ عسل نیز داشته باشد در مناطقی که شرایط اقلیمی اجازه دهد بصورت کشت مخلوط با گیاهانی پاودار بولاف، جو و گندم زمستانه قابل کشت است و در سایر مناطق بصورت بهاره قابلیت کشت دارد.