سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فریدون ثابت قدم – استادیار گروه مهندسی هوافضا، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسل
محمد طیبی رهنی – استادیار دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
شروین شرافتمند جور – دانشجوی دکتری گروه مهندسی هوافضا، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزا

چکیده:

در این مقاله عملکرد روش تجزیه مودال متوسط (MMD) در استخراج ساختارهای متجانس از یک میدان تعیینی – تصادفی بررسی شده است. برای میدان اولیه، از نتایج حاصل از حل مستقیم عددی (DNS) معادله KS که درچهل snapshots گردآوری شده اند استفاده شده است. مودهای حاصل از POD مجددا متوسط گیری آنسامبلی شدهو با متوسط های آنامبلی مودهای فوریه مقایسه شده اند. نتایج موکدا نشان دهنده وجود جملات غیر متجانس در مودهای POD است که نشان دهنده عدم توانایی POD در تفکیک قسمت های تصادفی از قسمت های تعیینی میدان است. از طرف دیگر MMD با استفاده از مودهای فوریه در استخراج انرژی از میدان به خوبی متوسط موال مودهای POD عمل نکرده لیکن، در پیش بینی شیب های بخش متجانس نتایج بهتری ارائه می کند.