سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
راحله شریعت پناهی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، گروه کامپیوتر
ناصر مدیری – دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد زنجان، گروه کامپیوتر

چکیده:
امروزه تهدیدهای درون سازمانی نقش بسزایی در سوء استفاده از اطلاعات ایفا می کنند، بطوریکه خودیهای سازمان، با ساده ترین روشها بسراغ اطلاعات می روند، و باعث نشت اطلاعات محرمانه به محیط خارج از سازمان شده اند؛ لذا در این مقاله ترجیح دادیم؛ تا بسراغ انواع تهدیدهای درون سازمانی رفته و میزان عملکرد آنها را در دسترسی غیرمجاز به اطلاعات، مقایسه کنیم؛ از آنجا که خودیهای یک سازمان مورد اعتماد آن سازمان بشمار می رود، لذا در این پژوهش سعی کردیم، تا به مقایسه هر یک از تهدیدهای انجام شده توسط افراد بپردازیم، که از تهدیدهای داخلی معروف سازمان، یعنی تقلب و سرقت از مالکیت معنوی و خرابکاری فناوری اطلاعات و جاسوسی استفاده شده است.