سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد بهاردوست – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشکده مهندسی برق د
حسین حیدری –
رضا فرید قاسم نیا –

چکیده:

با توسعه سیستم های قدرت الکتریکی درصنعت تجدید ساختار، جریان اتصال کوتاه همزمان با توسعه سیستم افزایش یافته که تبعات نامناسبی را به همراه داشته است برای حل مشکل افزایش سطح جریان اتصال کوتاه تجهیزات محدودکننده جریان خطا پیشنهاد می شود. این تجهیزات عموماً بر پایه استفاده از مواد ابررسانا و ادوات الکترونیک قدرت استوار بوده و از آنجائیکه رله های دیستانس گردند. از این رو در این مقالهسعی شده اثر محدود ساز ابررسانای نوع شارقفل و جبرانسازی سری سنکرون استاتیکی که یکی از ادوات FACTS سری می باشد، برروی امپدانس محاسبه شده توسط رله دیستانس بررسی و مقایسه گردد با ارزیابی نتایج شبیه سازی با حضور محدود ساز ابررسانایی در مدار تغییرات مشخصه رله دیستانس وابستگی ناچیزی به میزان مقاومت خطا دارد در حالیکه این مشخصه در حضور جبرانساز سنکرون استاتیکی به شدت وابسته به دامنه و زاویه ولتاژ تزریقی و امپدانس خطا می باشد.