سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیررضا زراتی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده عمران
علی اطاعت – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده عمران

چکیده:

رودخانه های آبرفتی هندسه خود را در پاسخ به هر تغییری که در محیط بوجود می آید تنظیم می کنند و شناخت این تغییرات در مهندسی رودخانه اهمیت زیادی دارد . هدف از این تحقیق شناسایی مدل هائی برای شبیه سازی این تغییرات در رودخانه ها می باشد. بدنبال این هدف دو مدل شناخته شده. Fluvial و Gstars مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفتند. این دو مدل قادر به شبیه سازی تغییرات تراز و همچنین عرض آبراهه ها بوده با اینکه معادلات آنها یک بعدی می باشد به کمک روابط اضافی قادر به شبیه سازی شبه سه بعدی رودخانه ها هستند . در این مقاله عملکرد دو مدل مذکور در محدوده وسیعی از شرایط جریان با بستر صلب و فرسایش پذیر مقایسه شده و تا حد ممکن امتیازات و محدودیت های آنها مشخص گردیده است.