سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
همایون استکانچی – استاد یار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از سیستمهای مهاربندی که دارای سختی متغیر می باشد ، سیستم مهاربندی برون مرکز می باشد. در این سیستم از یک نوع بادبند با شکل هندسی خاص با خواص غیر خطی هندسی استفاده می شود. در این سیستم مهاربندی قطری، مستقیم نیست. یک برون مرکزی نسبت به قطر در این سیستم، سبب رفتار غیر خطی هندسی می شود. نتایج نشان می دهد که رفتار بار – جابجایی این سیستم دارای یک الگوی سخت شونده با دو نقطه تسلیم است، که به تسلیم کششی مهاربند های مختلف بر می گردد. مطالعات اولیه خواص غیر خطی جالب توجه و موثر بودن این سیستم را در بارگذاری لرزه ای روشن نموده است. در این مقاله ضمن بررسی رفتار دینامیکی و استاتیکی غیر خطی چند مدل ساختمانی، با مقایسه رفتار دو سیستم مهاربندی برون مرکز و مهاربندی ضربدری، سعی بر آن است علاوه بر شناخت مزایا و معایب سیستم مهاربندی برون مرکز،نکات قابل توجه در طراحی عملی این نوع سیستم ها توضیح داده شود.