سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسین مصباحی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی تهران
مهدی اشجعی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

ساخت انژکتور یک نوع موتور توربینی به روش مهندسی معکوس صورت پذی ر فت . ب ه هنگام تست گرم مشاهده گردید که رفتار این انژکتورها با انژکتورهای اصلی متفاوت است به طوری که در بخش هایی از محفظه احتراق، افزایش دما ملاحظه گردید و تراست مورد نظر حاصل نشد برای روشن شدن علت این پدیده، چهار انژکتور ساخت داخل با سه انژکتور اصلی مورد بررسی و تست قرارگرفت در این بررسی ها ابعاد هندسی انژکتورها، میزان دبی بوری از ها و نیز مشخصه پاشش توسط دستگهPDAاندازه گیری شد و ملاحظهگردید که اشکال، در ساخت بدنه اصلی انژکتور بوده است به طوری که زاویه واگرایی و نیز قطر اریفیس خروجی در انژکتور ساخت داخل با نمونه اصلی متفاوت است