سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا شاهنواز – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

واحدهای کلاوس در اکثر پالایشگاههای نفت و گاز و برخی از مجتمع های پتروشیمی برای بازیابی گوگرد همراه نفت خام و یاگازترش مورد استفاده قرار میگیرند. گوگرد تولید شده در واحدهای کلاوس حاوی مقادیری از سولفید هیدروژن(H2S) و پلی سولفیدهای هیدروژن (H2Sx)بصورت محلول می باشد. درحین جمع آوری، ذخیره و انتقال گوگرد مایع، وجود این ترکی بهای محلول، علاوه بر ایجاد مشکلات آلودگی زیست محیطی و انتشار بوهای آزاردهنده درمحوطه واحدهای تولیدگوگرد، بدلیل امکان افزایش غلظت H2Sبه بالاتر از حد پائینی انفجارH2S در فضاهای گاز بالای مخزن جمع آوری ونگهداری گوگرد مایع، پتانسیل ی از انفجار و خطر آتش سوزی را همراه دارند و ضرورت ایجاب می کند، تا محصول گوگرد مایع واحد های کلاوس ، گاززدایی شود.
در مقاله حاضر فرآیندهای متعدد تجاری گاززدایی از گوگرد مایع، بررسی شده و براساس مقایسه ویژگیهای هرفرآیند، فرآیند منتخب معرفی میشود