سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسیم خوشدل سلاکجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزاد محبوبی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

نیتروژن دهی پلاسمایی به روش توری فعال پدیده جدیدی در مهندسی سطح است که مشکلات رایج در نیتروژن دهی پلاسمایی را برطرف میکند.این تحقیق به بررسی تاثیر فزایند نیتروژن-کربن دهی پلاسمایی به روش توری فعال بر روی فولاد کم آلیاژ ۱/۶۵۸۲ DIN عملیات شده در ترکیب گاز )۸۰% N2 + 17% H2 + 3%CO2 در دمای ۴۸۰و۵۲۰و۵۶۰ درجه سانتی گراد و زمان ۵ ساعت و مقایسه آن با روش متداول میپردازد.در بررسی نمونه های عملیات شده به روش توری فعال مشاهده شد که دارای سطحی یکنواخت و فاقد اثر لبه میباشند. آزمون پراش اشعه ایکس حضور فازهای γ΄-Fe4C,N _ ε-Fe2-3C,Nرا در نمونه های عملیات شده تحت هر دو فرایند نشان میدهد.ارزیابی نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی و آزمون ریزسختی سنجی حاکی از آن است که افزایش دما در روش توری فعال و روش متداول تاثیر مشابهی بر سختی و ضخامت لایه ترکیبی دارد.بیش ترین سختی مربوط به دمای ۵۲۰ درجه سانتی گراد و برابر با ۹۹۰ ویکرز در روش توری فعال به دست آمده است.