سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا رسولی – مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت خزرالکتریک

چکیده:

برنج در رژیم غذایی مردم کشور از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و در ردیف کالالهای استراتژیک جای گرفته و دومین ماده غذایی اکثر مردم کشور پس از گندم می باشد از این رو بحث فرآیند تبدیل شالی به برنج از اهمیت بسیاری برخوردار است.
درسیستم های متداول ، ابتدا شالی خشک شده توسطدستگاه تمیز کن ، تمیز و سپس پوسته بیرونی شلتوک (Husk ) با استفاده از دستگاه پوست کن و پوسته درونی شلتوک( لایه Bran ) توسط دستگاه سفید کن از شلتوک جدا و در پایان توسط دستگاه بوجار (غربال) نیم دانه از دانه سالم جدا می گردد.لذا به منظور افزایش کیفیت پخت و کاهش میزان درصد نیم دانه برنج در شرکت خزرالکتریک از سیستمparboiling در حین عملیات تبدیل شلتوک به برنج استفاده گردید که در این حین،موارد زیر در نظر گرفته گردید:
۱- پارامترهای موثر بر فرآیند همچون رطوبت اولیه و زمان تبدیل ، نحوه خشک کردن ، نحوه فرآیند تبدیل
۲- پس از انجام عملیات تبدیل درروش ، میزان راندمان مورد بررسی قرار گرفت.
به منظور ارزیابی و مقایسه دو سیستم تبدیل ، ابتدا مقدار مشخصی شلتوک با رطوبت مشخص به دو بخش تقسیم گردید و یک بخش با استفاده از دستگاههای آزمایشگاهی موجود در شرکت، تبدیل و بخش دیگر آن ، ابتدا به مدت زمان مشخص خیسانده، سپس آن را به مدت معین بخار داده و خشک گردید و در پایان،عملیات تبدیل بر روی آن انجام گردید و میزان راندمان تبدیل مورد بررسی قرار گرفت و در حالتی که از سیستم parboiling در حین تبدیل استفاده گردید درصد برنج سالم تولیدی ۶٫۶۶ % بیشتر از روش متداول و درصد نیم دانه برنج ۳٫۷۷% کمتراز روش متداول و کیفیت پخت برنج تولیدی پس از عملیات parboiling بهتر از سیستم متداول بود.