سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کمال صابریان – تهران خ کارگر شمالی سازمان انرژی اتمی ایران ازمایشگاههای تحقیقاتی ج
باقر عزیز کلانتری –
محمد قنادی مراغه –
محمد تقی زاده –

چکیده:

جداسازی زیرکونیم از هافنیم در محیطهای اسید کلریدریک اسید نیتریک و اسید سولفوریک با استفاده از سیانکس ۲۷۲ انجام گرفت و تاثیر غلظت سیانکس و نسبت غلظت هافنیم به غلظت زیرکونیم برروی فاکتور جداسازی بررسی شد. براساس نتایج به دست آمده شرایط بهینه سازی برای جداسازی دو عنصر از هم محیط اسید نیتریکی می باشد و در محیط اسید سولفوریکی درصد استخراج هر دو عنصر بویژه در غلظتهای پایین اسید بسیار کم است در محیط اسید کلریدریکی افزایش غلظت سیانکس و کاهش غلظت هافنیم نسبت به غلظت زیرکونیم باعث افزایش فاکتور جداسازی می شود.