سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید حمید رضا مصباح – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس شیراز
محمد رحیم فروزه – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
معصومه غریب – کارشناس اداره کل منابع طبیعی استان سمنان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

چکیده:

مدیریت اراضی به منظور کاهش فرسایش باید درمناطق خشک و نیمه خشک ضرورتی اجتناب ناپذیر است بدیهی است که استفاده از شرایط طبیعی حاکم بر این نواحی بهمنظور حل بحران منطقی ترین راهکار می باشد بهره برداری از سیلاب یکی از این راهکارهاست به منظور بررسی اثر گسترش سیلاب بر فرسایش بادی با استفاده از روش I.R.I..F.R در ۲ تیمار شاهد و پخش سیلاب و با ۳ تکرار بخشی از دشت گربایگاه فسا واقع در ۱۸۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز ارزیابی گردید. نتایج بیانگر رسوبدهی ۲ تا ۳ برابری اراضی شاهد نسبت به عرصه پخش سیلاب می باشد بنابراین چنانچه برای گزینش مکان اجرا معیارهای لازم در نظر گرفته شود پس از ارزیابی های منطقه ای از این شیوه می توان باری مهار فرسایش بادی در ناحیه برداشت استفاده کرد.