سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود تابش – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
محمد مسعود واسطی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه

چکیده:

روش تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار برای بررسی وضعیت عملکرد شبکه های توزیع آب شهری در دو دهه اخیر مورد توجه روزافزون محققین قرار گرفته است. مبنای این روش استفاده از یک رابطه بین فشار و دبی خروجی در گره های شبکه می باشد. متاسفانه تاکنون فرمول واحدی برای بیان رابطه دبی- فشار در گره ها مورد اتفاق نظر قرار نگرفته و محققین از روابط گوناگونی استفاده می کنند که تفاوت زیادی در جوابهای ناشی از آنها مشاهده می گردد. در این مقاله یک برنامه تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار ارائه
شده است که در آن مشهورترین روابط موجود دبی- فشار در گره ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند با ارائه یک مثال نمونه نشان داده شده است که فرمولهای Wagner , Fujiwara نسبت به روابط دیگربرتری دارند. در پایان نیز کاربرد روابط دبی- فشار در محاسبه قابلیت اطمینان که ابزار مناسبی برایمدیریت شبکه های آب شهری می باشد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.