سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جواد علوی مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سیف – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
علی حاجیلوی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعت شریف

چکیده:

در این مقاله سعی شده است که سه نوع بدنه لنج معمول در کشور به همراه دو بدنه شناورهای فلزی جدید باری معرفی وبه مقایسه و پایداری آنها پرداخته شود. پایداری شناورها با توجه به منحنی GZ برای این پنج نوع شناور کوچک مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به مزایا و معایب پنج شناور فوق پرداخته شده است. محاسبات ارائه شده در این مقاله با استفاده از نرم افزار Autoship انجام شده است و م یتواند ارزیابی اولیه مناسبی برای تصمیم گیری های آتی باشد. مسلما اینگونه محاسبات و مقایسه ها می تواند کمک موثری برای انجام مطالعات کامل و عمیق جهت بهینه سازی فرم بدنه شناورهای جایگزین باشد.