سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمد امراللهی شریف آبادی – کارشناس مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد کشاورزی استان یزد
محمود پیری اردکانی – کارشناس مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد کشاورزی استان یزد

چکیده:

آبخیزداری برنامه ریزی، اجرا و مدیریت پروژه ها و طرح های حفظ، احیا و توسعه و بهره برداری بهینه ازمنابع طبیعی تجدید شونده، موجود در حوزه های آبخیز است . فعالیتهای مکانیکی از نظر عملکرد در کنترل فرسایش و رسوب به چند دسته حفاظتی، کنترلی، تثبیت کننده قابل تقسیم هستند. بندهای خاکی و پخش سیلاب در ردیف کنترلی، دیوار ساحلی و چکدم ها در ردیف حفاظتی با عملکردهای مختلف و عملیات بیومکانیکی و بیولوژیکی در ردیف تثبیت کننده ها و کاهش دهنده قرار می گیرند. فعالیت قابل توجهحوزه آبخیزداری دشت یزد اردکان انجام شده است در این تحقیق ۳۰ مورد بند خاکی، مناطق دشتی با شیب کمتر از ۵ درصد و ۲۴ مورد بند خاکی مناطق کوهستانی با شیب کمتر از ۱۰ درصد و ۷ مورد پخش سیلاب و ۳۲ مورد بند سنگی ملاتی ، ۱۰ مورد بند خشکه چین ، ۴ مورد بند گابیونی ، ۱۵۰۰ متر دیوار ساحلی و ۱۵۰ هکتار عملیات بیولوژیکی (کپه کاری و بذرکاری) و بانکت بندی مورد ارزیابی قرار گرفته و میزان کنترل رسوب و سیل در هر یک از آنها به ازاء واحد عملیات مکانیکی ارائه شده است.