سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

احمد خاکزاد – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی
بهزاد حاجی علیلو – دانشجوی دوره دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

مطالعات زمین شناسی اقتصادی انجام گرفته، از دیدگاه های مختلف در منطقه آق کند-هشجین بیانگر کانی سازی احتمالی طلا از نوع مزوترمال و احتمالاً اپی ترمال در دگرسانی های بسیار گسترده گرمابی در منطقه آق کند – هشجین است. مقایسه ویژگی های فلز زایی منطقه آق کند-هشجین با مناطقطارم و آذربایجان، بیانگر شباهت زیاد این ویژگی ها بین منطقه طارم با آق کند-هشجین و تفاوت های چشمگیر بین منطقه آق کند-هشجین با آذربایجان است، لذا دو منطقه طارم و آق کند-هشجین متعلق به یک ایالت فلززایی و منطقه آذربایجان همراه با قفقاز کوچک متعلق به یک ایالت فلززایی دیگر است.