سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

منصور فخری – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدمسعود موسویان – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

امروزه در عصر تکنولوژی با توجه به کمبود منابع انرژی نقش اقتصادی و زیست محیطی بازیافت روسازیهای موجود بویژه بازیافت سرد درجا بر کسی پوشیده نیست. یکی از مزایای اصلی فرآیند بازیافت سرد درجا این می باشد که روسازیهای تخریب شده موجود ضمن تراشیده شدن بطور همزمان با مواد تثبیت کننده مخلوط شده و در همان مسیر مورد استفاده مجدد قرار می گیرند. یعنی درواقع روسازی راهها بدوننیاز به استفاده از مصالح جدید به مقاومت مورد نظر در طراحی می رسند. مزیت دیگر بازه زمانی کوتاه ساخت این روش می باشد که مختل کردن عبور بار ترافیکی را به حداقل ممکن می رسان. این مزایا در کنار هزینه ساخت پایین این روش جهت احیای راهها در مقایسه با سایر روشهای متداول، زمینه تحقیق و بررسی بیشتر روی این نوع روسازیها رافراهم می کند. در این مقاله جهت ارزیابی نقش مواد تثبیت کننده مختلف در تعیین ضخامت لایه های بازیافتی و مقایسه فنی و اقتصادی آنها طیف وسیعی از روسازیهای بازیافتی به روش سرد درجا با در نظر گرفتن شرایط مختلف خاک بستر و بار ترافیکی طرح مورد بررسی قرار گرفته تا امکان مقایسه آنها با سایر روشها و یا با یکدیگر فراهم شود.