سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا عطرچیان – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
سارنگ صیرفیان – عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان
علی نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

نتیجه بررسی های صورت گرفته در این مقاله نشان می دهد که استفاده از شاتکریت الیافی SFRS بجای شاتکریت مسلح به شبکه فولادی صرفه جویی قابل ملاحظه ای از نظر زمان اجراء و میزان پس ریز شاتکریت در برداشته و از نظر مشخصه های مقاومتی،شاتکریت الیاف فولادی برتری قابل قبولی نسبت به شاتکریت ساده و شاتکریت مسلح به شبکه فلزی از خود نشان می دهد.دلیل این امر پس ریز کم الیاف فولادی و نیاز حداقل به مصالح و ماشین آلات هنگام اجرای شاتکریت می باشد.ضمناً از نظر هزینه های اجرایی و مشخصات مقاومتی نیز این دو باهم مقایسه شده و نتایج تحلیل و بررسی در قالب دیاگرام و منحنی ارائه می گردد.