سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی منصورخاکی – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت
کیاندخت کدخدازاده – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشکده تحصیلات تکمیلی

چکیده:

یکی از متداولترین روشهای ایمن سازی کناره راه استفاده از حفاظهای ایمنی می باشد. نقش حفاظهای ایمنی به مسیر برگردانیدن وسایل نقلیه و جلوگیری از پرت شدن آنها به دره و یا برخورد با خاکریزهای شیبدار و سایر موانع کناره راه و از بین بردن و جذب انرژی حرکتی وسیله نقلیه منحرف شده می باش. ولی نصب آنها زمانی توجیه پذیر است که اطمینان درکمتر کردن صدمه نسبت به شرایط بدون حفاظ وجود داشته باشد. حفاظهای ایمنی در سه نوع انعطاف پذیر، نیمه صلب و صلب ساخته می شوند که از میان آنها دو نوع حفاظ فلزی W شکل و حفاظ بتنی نیوجرسی در کشور ما معمولتر و بیشترین کاربرد را دارا می باشد. در این تحقیق با انجام یک مقایسه فنی واقتصادی بین این حفاظها، حفاظ مناسب با در نظر گرفتن کلیه شرایط اقتصادی و اجتماعی و امکانات اجرایی، انتخاب و معرفی می گردد.