سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی گیاهان دارویی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صنم صادقی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه زنجان
اصغر ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ناصر مهنا – استادیار و عضو هیئت علم یگروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
سید کمال کاظمی تبار – استادیار و عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

گیاهان هزاران نوع محصول طبیعی را به عنوان غذا ، مواد دارویی ، رنگ، طعم دهنده، و غیره سنتز می کنند که به طور کلی این ترکیبات در دو گروه عمده متابولیت های اولیه و ثانویه قرار می گیرند متابولیت های ثانویه که از تغییر بیوسنتز متابولیت های اولیه به دست می آیند به عنوان ترکیبات فرعی و انتهایی متابولیسم اولیه در نظر گرفته می شوند متابولیت های ثانویه عمدتا در گونه ها و خانواده خاصی از سلسله گیاهان تولید می شوند و نقش مهمی در طول چرخه زندگی گیاه، ایجاد کیفیت مواد غذایی، تولید دارو، رنگ ها و غیره دارند با توجه به اینکه گیاهان دارویی از لحاظ میزان این نوع متابولیت ها بسیار غنی می باشند بررسی متابولیت های ثانویه در این نوع گیاهان موضوع جالبی برای تحقیقات از طریق فنون ملکولی و مهندسی متابولیت های ثانویه محسوب می شود از عمده متابولیت هایی که ژن های دخیل در مسیر بیوسنتز آن در سطح وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته است فلاونوئیدها و انتوسیانین ها می باشند . آنتوسیانین ها از جمله ترکیبات طبیعی گیاهی هستند که مسئول ایجاد رنگ آبی، بنفش و قرمز در گل ها و میوه ها بوده و همچنین دارای خاصیت آنتی اکسیدانتی بالایی برای سلامتی بشر می باشند با توجه به این ویژگی ها اکثر ژن های درگیر در مسیر بیوسنتز آنتوسیانین ها همسانه سازی شده و مطالعات فراوانی در سطح بیوشیمیایی، ملکولی و ژنتیکی روی آنها صورت گرفته است. گیاه دارویی قره قات (Vaccinium myrtillus) با توجه به حجم بالای آنتوسیانین آن بسیار مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است در این تحقیق به منظور بررسی ژن های درگیر در مسیر بیوسنتز آنتوسیانین در این گیاه با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی و داده های موجود در پایگاه های داده های مولکولی توالی پروتئین های مربوطه با استفاده از شماره دسترسی از پایگاه های داده به دست آورده و از طریق نرم افزارهای بیوانفورماتیکی و هم ردیفی پروتئین های مشابه در دیگر گونه ها از جمله آرابیوپسیس ، سیب، انگور، توت فرنگی، پرتقال، ذرت، جو و غیره تجزیه و تحلیل گردیده درخت فیلوژنتیکی برای هر یک از پروتئین ها ترسیم و در نهایت نتایج به دست آمده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.