سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیداحسان میرمحمدصادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه مازندران گروه مهندسی ساخت و تولید، دا
سیدجمال حسینی پور – استادیار- دانشگاه مازندران گروه مهندسی ساخت و تولید، دانشکده مهندسی
محمد بخشی – دانشیار – دانشگاه مازندران گروه مهندسی ساخت و تولید، دانشکده مهندسی
عبدالحمید گرجی – مربی – دانشگاه مازندران گروه مهندسی ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکا

چکیده:

کاربرد سیستم های جذب انرژی ضربه در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لوله های جدار نازک به خاطر سبکی، ظرفیت جذب انرژی بالا، طول لهیدگی زیاد و نسبت جذب انرژی به وزن بالا به عنوان یکی از کارامدترین سیستمهای جذب انرژی کاربرد روز افزونی پیداکرده اند. دراین پژوهش با انجام آزمایشات تجربی و شبیه سازی اجزاء محدود، نحوه لهیدگی، میزان جذب انرژی و نیروی لهیدگی متوسط لوله های جدارنازک شیاردار با ابعاد هندسی گوناگون مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. شبیه سازی نمونه های آزمایش شده در نرم افزار ABAQUS 6.7 به صورت سه بعدی و به روش صریح اجرا شده است. نتایج تجربی و شبیه سازی، تطابق نسبتا خوبی دارند. نتایج نشان می دهند که نحوه لهیدگی و میزان انرژی جذب شده در لهیدگی محوری لوله های جدار نازک شیاردار می تواند به وسیله معرفی مقادیر فواصل شیار گوناکون کنترل شود.