سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامحسین کریمی – رئیس گروه هیدرولیک و رسوب، معاونت طرح و توسعه سد و نیروگاه، سازمان آب و
عبدالرضا ظهیری – دفتر پژوهش و مطالعات رسوب، معاونت مطالعات پایه، سازمان آب و برق خوزستا
علی شباب – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، معاونت طرح و توسعه سد و نیروگاه، سازم

چکیده:

از جمله مشکلات قابل توجه در بهره برداری از پروژه های آبیاری، ته نشینی رسوب در کانالهای انتقال آب است. از این رو، توسعه پروژه های مدرن آبیاری و تجدیدنظر در طرحهای موجود، نیاز به درک بهتری از فرآیند انتقال رسوب در کانالها، تحت شرایط حاکم دارد. در بحث انتقال رسوب در کانالهای آبیاری، مسائل مختلفی دارای اهمیت می باشند که در این مقاله، دو ( مورد از مهمترین آنها مورد بررسی قرار گرفته است: ۱) تفاوت مکانیسم انتقال رسوب در رودخانه ها و کانالهای آبیاری. ۲ قابلیت مدلهای ریاضی در شبیه سازی هیدرولیک جریان و رسوب کانالهای آبیاری. تحقیقات انجام شده در زمینه انتقال رسوب، عمدتاً بر سیستم رودخانه ها متمرکز شده است. تئوریهای رسوب، توسعه فرم بستر، فاکتورهای مقاومت و …، تحت فرضیات قابل کاربرد در شرایط رودخانه ها بسط یافته اند و اگرچه شباهتهایی بین رودخانه ها و کانالهای آبیاری وجود دارد اما این مفاهیم، تماماً در کانالهای آبیاری قابل کاربرد نیستند. بنابراین، محدوده کاربرد روابط انتقال رسوب در کانالهای آبیاری باید به خوبی شناخته شود تا بتوان پیش بینی معتبر و مناسبی از ته نشینی رسوب در کانالها، ارائه داد. همچنین با توجه به محدودیتهای مطالعه آزمایشگاهی مکانیسم انتقال رسوب در کانالهای آبیاری، لزوم استفاده از مدلهای ریاضی به عنوان یک گزینه مناسب برای ارزیابی گزینه های مختلف کنترل رسوب در شبکه ها در این مقاله مطرح شده است.