سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پیمان امینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج گروه حسابداری
کامران محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد روانسر گروه حسابداری
شعیب عباسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان
مریم عجم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس گروه حسابداری

چکیده:

هدف اصلی این مقاله بررسی مدلهای اندازه گیری سرمایه فکری است و از این طریق امکان مقایسه این مدلها را فراهم می کند سرمایه فکری منبعی برای ایجاد ثروت اقتصادی است که بیشتر مطالعات آن را به سه دسته ی سرمایه انسانی ، سرمایه رابطه ای و سرمایه ساختاری تقسیم نمودها ند. پژوهشهای مختلف صورت گرفته نشان میدهد که چهار طبقهی عمده از رویکردها جهت اندازه گیری سرمایه فکری وجود دارد این رویکردها شامل روشهای مستقیم سرمایه فکری روشهای بازده دارایی ها روشهای کارت امتیازی و روشهای سرمایه گذاری بازار هستند نتیجه تحقیق نشان میدهد که هیچکدام از روشها بطور مستقل نمی تواند تمامی نیاز های یک سازمان را در اندازه گیری سرمایه فکری براورده نمایند و در عمل باید ترکیبی از این روشها به کار گرفت.