سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر اصلانی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران، شرکت فرآب
علیرضا جلیلیان – دانشکده مهندسی برق دانشکده علم و صنعت ایران
نبیل طوسی زاده – دانشکده مهندسی برق دانشکده علم و صنعت ایران

چکیده:

با افزایش بارهای غیر خطی در سیستم های توزیع لازم است تاثیر گذاریه های مناسبی در شبکه جهت حذف جریانهای هارمونیکی در فرکانس های رزنانس شبکه انجام گیرد. با توجه به مدلهای مختلف بار در شرایط هارمونیکی، فرکانس های رزنانس و امیرانسهای رزنانس متفاوتی پدید می آید. در این مقاله مدلسازی بارها به سه صورت مدل بار عادی، مدل بار CIGRE و مدل بارهای موتوری ارائه شده است. در ادامه با انجام شبیه سازی بر روی یک شبکه نمونه در شرایط مختلف هارمونیکی فرکانس رزنانس، امپدانس و مقدار THD ولتاژ در نقاط مختلف شبکه محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین مدلهای مختلف بار در این مقاله با یکدیگر مقایسه و مزایا و معایب هر کدام مشخص شده است.