سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی فنایی شیخ الاسلامی –
یاسین نوذری اول –

چکیده:

در این مقاله عملکرد چندین مدل مختلف ارائه شده توسط محققین در زمینه پیش بینی شرایط تعادلی تشکیل هیدرات گازی مورد مقایسه قرار گرفته است. مدلهای مذکور عبارتند از : مدل بکار رفته در نرم افزار CSMHYD (تهیه شده توسط تیم تحت سرپرستی دکتر اسلون)، مدل بکار رفته در نرم افزار HYSIS، مدل چن- جو و مدل ارائه شده توسط آندرسون و همکاران. بر خلاف مدل چن-جو، مابقی مدل های مورد مقایسه بر پایه مدل واندروالس- پلاتو توسعه یافته اند. به منظور بررسی صحت عملکرد و میزان دقت مدل های فوق از داده های تجربی موجود در مقالات استفاد ه شده است. در بیان میزان خطا نیز از درصد انحراف میانگین مطلق فشار استفاده گردیده است. نتایج حاصله در مقایسه با داده های تجربی نشان میدهد که کمترین میزان خطا مربوط به مدل آندرسون و بیشترین میزان خطا به مدل استفاده شده در نرم افزار HYSYS میباشد.