سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سامان کریمی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد
شهرام طالبی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد

چکیده:

در این مقاله ، شکست سد در یک محفظه بسته دارای چهار مرز دیوار، تحلیل شده است. برای تعیین موقعیت سطح از الگوریتم VOF و برای تعیین نیروی کشش سطح از سه مدل CSF , CSS و مییر استفاده شده است. معادلات حاکم به روش گام جزئی حل شده است. نتایج نشان داده است که استفاده از روش CSS شدیدا مسئله را ناپایدار و روند حل مسئله را واگرا می کند. روش CSF پاشش قطرات و اعوجاج سطح بیشتری نسبت به روش مییر دارد. برای مسئله ای که اعوجاج سطح زیاد نیست (باز بودن مرز سمت راست و بالا)، هر سه روش تقریبا جوابهای یکسانی دارند.