سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نورا … کثیری – CAPE Lab, Chem. Eng. Dept., Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
معصومه ندیمی –

چکیده:

تقطیر برای جداسازی حدود ٩۵ % از همه جداسازیها در صنایع شیمیایی کاربرد دارد و حدود ٣% مصرف انرژی جهان در واحدهای تقطیر استفاده میشود. مصرف بالای انرژی در فرایندهای تقطیر ، محققان را به توسعه چیدمانهای جدیدی که ذخیره انرژی و هزینه سرمایه گذاری را به همراه داشته باشند وادار نمود.مطالعات تئوری انجام شده نشان میدهد که برجهای متصل زوج حرارتی در مقایسه با توالیهای تقطیر مستقیم وغیر- مستقیم متعارف برای جداسازی مخلوطهای سه تایی،بالای ٣٠ % ذخیره انرژی دربر دارد.با توجه به اینکه در بهینه سازی برجهای زوج حرارتی مبنای کار بر شبیه سازی استوار است، اگر یک روش شبیه سازی برای همگرا شدن به زمان زیادی نیاز داشته باشد در بهینه سازی برج با مشکل مواجه خواهیم شد.در این مقاله پس از انتخاب بهترین روش که برای مخلوطهای ایده ال وغیر ایده ال همگرا می شود شبیه سازی برج را با توجه به ٢ دیدگاه انجام شده است . در دیدگاه اول شبیه سازی برجها بطور سری وبا استفاده از یک روش تکرار انجام گردید.در دیدگاه دوم دو برج بطور موازی در نظر گرفته شد و معادلات حاکم بر آنها بطور همزمان حل گردید .در پایان با مقایسه سرعت همگرایی در دو روش شبیه سازی ، روش سریعتر برای بهینه سازی برج انتخاب گردید.