سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهمن جباریان امیری – کارشناس گروه محیط زیست معاونت امور انرژی وزارت نیرو و عضو کمیته مل

چکیده:

مدل سازی را می توان ابراز جمع بندی اطلاعات تلقی نمود، که با کنار هم قرار دادن نتایج تحلیلی، یک تصویر کلی بدست می دهد . بکارگیری مدلها در عرضه علوم و فن آوری از اوایل سال ۱۹۷۰ به طور گسترده آغاز شده و مدل های اکولوژیکی نیز از جایگاه خاصی در میان آنها برخوردار است . مطالعه حاضر به اجرای دو مدل تخریب محیط زیست و مدل برآورد پتانسیل رسوبدهی در حوزه آبخیز سد امیر کبیر و بررسی خروجی آنها با یکدیگر پرداخته و رابطه ریاضی میان خروجی های آنها را با بکارگیری مدل های رگرسیونی بررسی می نماید . نتایج این مطالعه نشان می دهد که بهترین مدل ریاضی حد واسط خروجی مدل تخریب محیط زیست و مدل پتانسیل رسوبدهی با معیار ضریب همبستگی و مقادیرعددی F و t ، مدل خطی ـ خطی است .