سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

انوشیروان کاظم نژاد – گروه آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس
سیدمهدی سادات هاشمی –
شبنم کریمی –

چکیده:

موضوع تحقیق حاضر مقایسه مدل رگرسیون پواسن و مدل رگرسیون دو جمله ای منفی در تعیین عوامل موثر بر حاملگی ناخواسته می باشد و متغیر وابسته تعداد حاملگی های ناخواسته در نظر گرفته شده است.