سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد رهبررنجی – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی زینتی – کارشناس ارشد سازه کشتی از دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس ارشد مرکز طراحی
ایرج حسینی – کارشناس ارشد معماری کشتی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناس ارشد مرک

چکیده:

برای تحلیل سازه هر نوع کشتی بسته به میزان دقت مورد نیاز و زمان و هزینه می توان از روش های ساده یا پیچیده استفاده نمود. در خصوص کشتی های تجاری ایین روش ها مورد بررسی قرار گرفته و دقت هر کدام تعیین شده است. ولی برای کشتی های نظامی این موضوع کمتر بحث شده، به همین علت در این مقاله یک فروند شناور نظامی از نوع frigate طبق روابط موسسه رده بندی BV-military بارگذاری شده و با مدل های مختلف موردتحلیل قرار گرفته است. مقایسه نتایج نشان میدهند که اختلاف بین مدل سازه و مدل یکپارچه کشتی حداکثر ۲۰ درصد است که در طراحی ها می توان با انتخاب ضرایب اطمینان مناسب در مواقع نیاز از روش های ساده استفاده نمود.