سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی خسروشیری – کارشناس ارشد هوافضا – مشهد، صنایع جواد الائمه
علیرضا مستوفی زاده – استادیار – اصفهان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محسن عسگری – کارشناس ارشد هوافضا – اصفهان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله میدان جریان اطراف روتور اصلی بالگرد در پرواز ایستایی با استفاده از حل معادلات ناویر استوکس در حالت جریان تراکم‌پذیر سه‌بعدی محاسبه شده است. معادلات با استفاده از نرم‌افزار دینامیک سیالاتی فلوئنت و به روش حجم محدود صریح حل شده است. تحلیل با مدل‌های توربولانس RSM،k-و اسپارلارت آلماراس انجام شده است. نتایج توزیع فشار در امتداد وتر در مقاطع مختلف روتور هر سه مدل تطابق و همخوانی خوبی با نتایج تجربی دارد ولی از لحاظ دقت حل و زمان اجرای برنامه، مدل توربولانس اسپارلارت آلماراس کارایی بهتری را در این تحلیل دارد.