سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا حاجی –
سیدمیرزا حسینی –

چکیده:

فرآیند تشکیل ذرات معلق در ابعاد و ترکیب های ساختاری متفاوت به دو پارامتر مکان و زمان انتشار در منبع تولید آلاینده بستگی دارد. با استفاده از مدل سازی ریاضی به ‌منظور پیش بینی نحوه انتشار آلاینده‌ها می‌توان اطلاعات مفیدی را برای اجرای آتی استراتژی های کنترل آلودگی و کاهش هزینه های آن فراهم نمود.
در این تحقیق ٣٠ مدل نرم افزاری از نظر قابلیت‌ها و محدودیت‌ها و با لحاظ نمودن اثرات زبری، موانع، ناهمواری‌های کوهستانی، پوشش ابر و سایر پارامتر‌های کلیدی جهت شبیه سازی نحوه انتشار ذرات معلق با توجه به شرایط اقلیمی تهران بررسی و از این تعداد، ۱۲ مدل غربال و در نهایت مدل UrbanADMS بعنوان مدل برگزیده انتخاب گردید. توسط این مدل پیشرفته می‌توان غلظت آلاینده‌های منتشره از منابع آلاینده به صورت نقطه ای، خطی، حجمی، سطحی را محاسبه و نتایج را در محیط GIS ارائه نمود.