سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیرحسین زمانیان – کارشناس – همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
داود نادری – استادیار – همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

چکیده:

در این مقاله به مقایسه مدل و عملکرد جاذب های پیزوالکتریک منفعل نسبت به جاذب های دینامیکی پرداخته شده است. پاسخ فرکانسی برای جاذب ارتعاش پیزوالکتریک با دو مدار شانت موازی و سری مقاومتی – القایی برای یکیر طره با اتصالات پیزوالکتریک به کمک روش جمع زنی مودها و روش المان محدود به دست آمده است. این نتایج با نتایج آزمایشگاهی دیگر مقایسه شده است. دامنه ی پاسخ فرکانسی دو جاذب پیزوالکتریک باجاذب دینامیکی با تحریک هارمونیک برای مود دو ارتعاشتیر به دست امده است و با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده تشابه زیاد جاذب دینامیکی نسبت به جاذب های ارتعاشی پیزوالکتریک با مدار شانتالقایی – مقاومتی سری بود.پارامترهای متناظر در دو جاذب پیزوالکتریک و جاذب دینامیکی مشخص گردیده است. نشان داده شده است که اثر تغییرات مقاومت اهمی در جاذب پیزوالکتریک با مدار شانت سری همانند تغییرات استهلاک در جاذب دینامیکی است.