سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قارن درستی – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مکانیک
مهدی معرفت – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مکانیک
رامین کرمی – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

مصرف انرژی و تامین آسایش دو پارامتر مهم در انتخاب سیستم تهویه مطبوع در ساختمان است. دو نمونه رایج از سیستم های تهویه که از لحاظ طبقه بندی در ردیف سیستم های تهویه مکانیکی قرار می گیرند، سیستم تهویه جایگزینی و اختلاطی می باشند. در این گزارش با توجه به کاربرد وسیع این سیستمها در مکان های صنعتی و مسکونی، به مقایسه کلی این دو بر مبنای پارامترهای تاثیر گذار به ویژه مصرف انرژی پرداخته شده است. در این مقاله نشان داده شده است که سیستم تهویه جایگزینی به جز در مورد توزیع دما که در آن شاهد گرادیان نامطلوب حرارتی در فضای اتاق هستیم در بقیه موارد از وضعیت مناسب تری نسبت به سیستم تهویه اختلاطی برخوردار است.