سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مسعود رضایی راد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
معصومه کشاورز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:
امروزه با رشد و گسترش فناوری اطلاعات در سازمان ها، بکارگیری معماری سازمانی می تواند تا حدودی موجب بهبود عملکرد سازمان شود. از آنجا که سازمان ها دارای ابعاد، پیچیدگی ها، ساختار تیمی، متدولوژی ها و منابع سازمانی متفاوت هستند معماری مناسب و مبتنی با سبک سازمان یکی از رویکردهای اساسی برای رسیدن به خروجی های مورد انتظار سازمان می باشد. از این رو دو نوع معماری سازمانی کلاسیک و چابک برای کاربردهای متفاوت در سازمان ها معرفی شده اند. گرچه این دو معماری در برخی فاکتورها مشابه هم هستند ولی از نظر نوع کاربرد و متدولوژی در سازمان ها با هم متفاوت می باشند. در این مقاله ابتدا معماری سازمانی کلاسیک و معماری سازمانی چابک تشریح و معایب آنها به طور کامل مورد تحلیل قرار گرفت، سپس متدولوژی های هر دو معماری سازمانی تعریف و در پایان از منظر مدل های فرایند مهندسی نرم افزار با هم مقایسه شدند.