سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی فرتقی – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
فاطمه مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
علی اصغر آل شیخ – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

رشد و توسعه سریع اینترنت باعث شده است که اغلب ارگانها و سازمانهای خصوصی و دولتی سعی کنند بوسیله آن اطلاعات خود را در اختیار کاربران قرار دهند. با توجه به اینکه اغلب اطلاعات موجود مکان مرجع هستند و به نحوی به مکان و موقعیت مربوط می‌شوند بحث Web-GIS و Internet-GISمطرح می گردد. به منظور اجرا و پیاده سازی Web-GIS با توجه به نیاز کاربران و اطلاعات و امکانات مورد نیاز از معماریهای مختلفی استفاده می گردد. در این مقاله ابتدا معماریهای مختلف استفاده شده جهت توسعه Web-GIS به صورت مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس پروژه انجام شده با هدف پیاده سازی دوباره Web-GIS راههای ایران از طریق یک تکنولوژی جدید تشریح می گیرد. در نهایت نیز مزایا و معایب هر یک از دو سیستم پیاده سازی شده ارائه خواهد شد.