سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین افضلی مهر – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در جریان کانال های باز برای تعیین نوع جریان از نظر یکنواختی و غیر یکنواختی، مشخصات فیزیکی جریان را در جهت جریان برر سی می نمایند؛ اما تحقیقات جدید نشان می دهد که این عوامل به تنهایی معیارهای مناسبی برای تعریف غیر یکنواختی جریان نیستند. برای نتیجه گیری از آزمایشات محدود به یک مقطع جریان در آزمایشگاه، به ویژه در جریان های غیر یکنواخت، ضرورت بررسی جریان لایه مرزی متعادل از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. از این رو هدف این مطالعه، بررسی معیار های مختلف جریان متعادل بر روی بستر شنی و در حضور پوشش گیاهی کناره می باشد.