سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهراد آرام – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد ا
سید محمد علی زمردیان – دکتری عمران مکانیک خاک و پی از دانشگاه بردلی کانادا عضو هیئت علمی دانش
امیر حسین وکیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مکانیک خاک و پی عضو باشگاه پژوهشگران جوان
امیر وکیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مکانیک خاک و پی عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

درحال حاضر اهمیت مقاوم سازی لرزه ای ازساختمانها در لرزه خیزی برکسی پوشیده نیست با توجه به اینکه ساختمانهای بتن آرمه موجود عموما براساس آیین نامه های قدیمی بدون درنظر گرفتن اثر نیروهای زلزله طراحی و ساخته شده و ایین نامه های جدید لرزه ای را برآورده نمی کنند لذا این ساختمانها باید مورد مقاوم سازی قرارگیرند تحقیق درخصوص یا ضوابط ماده HPFRCC به عنوان یکی ازمناسبترین روشهای مقاوم سازی محلی اعضای ساختمانهای بتن آرمه ازاهمیت خاصی برخوردار می باشد لذا برای تعمیر ساختمانهای بتن آرمه آسیب دیده دراثر زلزله و یا برای اجرای مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای بتن آرمه موجود ازروشهای مختلفی می توان استفاده نمود .