سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعیدرضا الله کرم – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
کورش اسدیانی – کارشناس ارشد خوردگی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از این تحقیق ، مقایسه مقاومت به خوردگی پوششهای Zn و ۵۵%Al-Zn بر روی فولادبودهاست که هر دوتوسط فرایند غوطه وری گرم ایجاد شده اند. با بکارگیری آزمایش پاشش نمک، نحوه اضمحلال هردو نوعپوشش توسط میکروسکوپ الکترونی مطالعه گردید و محصولات خوردگی توسط XRD آنالیز شدند. نتایج آزمایشها ناشن دادند که مقاومت به خوردگی پوشش ۵۵%Al-Zn بالاتر از پوشش گالوانیزه بوده است. علل اصلی این موضوع یکی تشکیل محصولات خوردگی کم محلول و عاری از یون کلر در پوشش آلیاژی در مقایسه با محصولات خوردگی حاوی کلر و حلالیت بیشتر در پوشش گالوانیزه بوده است و دیگری ناشی از ساختار مورفولوژیکی لایه دو فازی پوشش آلیاژی بوده است که موجب بروز خوردگی ترجیحی در مناطق بین دندیرتی غنی نسبت به روی و حبس محصولات خوردگی در بین دندریت های غنی نسبت به آلومینیوم و در نتیجه افزایش خاصیت انسدادی این محصولات می شده است.