سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عادل سروش – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، واحد ماهشهر
اعظم جلالی آرانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر.
هما حاتمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، واحد ماهشهر

چکیده:

مقومت شیمیایی دو نوع لاستیک CRوEPDM در محیط اسیدسولفوریک با غلظتهای متفاوت از طریق اندازه گیری خواص فیزیکی- مکانیکی و همچنین میزان تورم آنها بررسی شد. نتایج حاصله نشان داد که در محیطهای غلیظ هر دو لاستیک ضعیف عمل می کنند ولی در محیط نیمه رقیق بسته به نوع خواص مورد آزمایش، می توان آن دو را با یکدیگر مقایسه نمود.