سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عادل سروش – دانشگاه صنعتی امیرکبیر- واحد ماهشهر
اعظم جلالی آرانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پلیمر
هما حاتمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر- واحد ماهشهر

چکیده:

در این تحقیق مقاومت شیمیایی دو نوع لاستیک EPDM و IIR در محیط اسید سولفوریک با غلظت های متفاوت ۹۸%، ۷۵% و ۳۵% مورد بررسی قرارگرفته است . جهت بررسی ابتدا آمیزه ای مناسب از هر یک از دو نوع لاستیکدر داخل دستکاه بنبوری و بر روی غلطک تهیه گردید . سپس سختی، خواص استحکامی و مقاومت در برابر غلظتهای متفاوت از اسید سولفوریک بر روی نمونه های ولکانیزه شده از هر آمیره اندازه گیری و نتایج بررسی شد . نتا یجحاصله نشان داد که در مح یط بسیار غلیظ( ۹۸ %) لاستیکEPDM ضعیف عمل می کند و تخریب می گردد ول ی در
محیط های دیگر بسته به نوع خواص مورد آزمایش، می توان دو نوع لاستیک را با یکدیگر مقایسه نمود.