سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا مولائی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

دستیابی به ارقام اصلاح شده و سازگار نقش مهمی را در افزایش تولید ایفاء می کند. هدف از این تحقیق گزینش لاین های برتر لوبیا چیتی Phaseolus vulgaris L. در مقایسه با شاهدهای تلاش و محلی لردگان از نظر عملکرد دانه و سایر صفات مطلوب (مانند طول دوره شد، اندازه و رنگ بذر) بود. بدین منظور در سال ۱۳۸۵ در منطقه لردگان تعداد ۱۷۴ لاین لوبیا چیتی با این شاهدها به روش رسم نمودار مقایسه شدند. منشأ این لاین ها از هفت منطقه استان چهارمحال و بختیاری بود که از سال قبل به روش انتخاب تک بوته به دست آمده بودند . نتایج نشان داد که از نظر عملکرد دانه ۲۹ لاین نسبت به هر دو شاهد برتر می باشند و عملکرد آن ها در محدوده ۵۷۱۷-۳۵۳۳ کیلوگرم در هکتار متغیر بود . وزن صد دانه لای ن های منتخب ۴۶/۳-۲۵/۸ گرم بود . لاین های گزینش شده در آینده در آزمایش تکراردار مقایسه عملکرد، بیشتر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.