سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالرحمان بهرامی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
احمد حیدی جعفری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

ترکیبات تک حلقه ای آروماتیک از هیدروکربن های موجود در بنزین مصرفی بوده که از طریق اگزوز موتور و کاربراتور وسایط نقلیه و همچنین در اثر تبخیر بنزین از جایگاههای توزیع فرآورده های نفتی وارد هوای شهرها شده و بر سلامتی شهروندان تأثیر می ذارد. در میان ترکیبات تک حلقه ای آروماتیک بنزن بعنوان یک ترکیب سرطانزا شناخته شده است. در سالهای گذشته نیز شرکت ملی نفت ایران بنزین بدون سرب را در جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی توزیع می نماید. که ح ذف سرب در بنزین همراه با افزایش ترکیبات آروماتیک به بنزین بوده است. لذا با توجه و اهمیت سلامتی رانندگان وسایط نقلیه عمومی که نقش عمده ای را در خدمات رسانی به عمومی مردم به عهده دارند در این مطالعه غلظت ترکیبات تک حلقه ای آروماتیک در هوای استشمامی رانندگان و نیز هوای ایستگاههای پمپ بنزین اندازه گیری و نتایج آنان با هم مقایسه گردید. با بررسی اولیه تعداد ۱۲۰ نمونه از هوای استنشاقی رانندگان تاکسی و کارگران پمپ بنزین تهیه و مشخصات کامل نمونه در فرم مربوطه نوشته شده نمونه با استفاده از زغال فعال در طی دو ساعت با دبی ۲۰۰ میلی لیتر در دقیقه تهیه گردید آنگاه، نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شده با استفاده از ۰/۵ میلی لیتر دی سولفید کربن استخراج و به کمک دستگاه GC مهز به آشکار ساز FID تجزیه گردید. میانگین غلظت بنزن، تولوئن، متا و پاراگزیلن و ارتاگزیلن در هوای پمپ بنزینها به ترتیب برابر با ۰/۴، ۰/۹، ۰/۶۵ و ۰/۳۵ قسمت در میلیون بوده و بین انتشار آلاینده ها در داخل وسایط نقلیه با هوای پمپ بنزینها تفاوت معنی دار وجود داشت. عدم ورود سیستم کنترل کننده سه گانه کاتالیزوری در روی خودروها، میانگین بالای سنی خودروها، عدم وجود مقررات، کنترل کننده نظیر معاینه فنی خ ودرو، هزینه بالای تنظیم موتور و قطعات یدکی، ریخت و پاش بنزین و قیمت بالای خودروهای جدید تعداد معدود ایستگاههای پمپ بنزین در مقایسه با تعداد خودروها از عوامل اصلی افزایش آلودگی در داخل تاکسی و نیز هوای ایستگاههای پمپ بنزین می باشد.