سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تمام بیماریهای موجوددر انسان از جهاتی با استرس ارتباط دارند یکی از عوامل مهم استرس، ازدیاد فشار کاری میباشد بسیاری از حوادث ضمن کار ممکن است براثر استرسهای شغلی اتفاق افتد و هزینه هایی که استرسهای شغلی برای فرد و سازمان ایجاد می کنند بسیار زیاد است بنابراین مطالعه آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مدیریت استرس یک فرایند تصمیم گیری مهم است.