سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن تهرانی زاده – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
فرشید خالقیان – دانشجوی دکتری سازه دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهر

چکیده:

در این مقاله نتایج آزمایشگاهی یک میراگر اصطکاکی جدید تحت بارگذاری سیکلی ارایه می گردد. بدین منظور یک میراگر اصطکاکی با استفاده از مواد لنت ترمز طراحی شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. هدف از این تحقیق ساخت یک نوع میراگر اصطکاکی مقاوم و پایدار در مقابل بارهای دینامیکی است، بطوریکه پس از سیکلهای زیاد نیروی لغزش آن همچنان ثابت بوده و افت و کاهشی در آن مشاهده نشود. در این میراگر اصطکاکی جدید، ما بین سطوح تماس از یک نوع لنت ترمز استفاده شده است. بنابراین با افزایش مقاومت سایشی سطوح، یک نوع میراگر اصطکاکی با نیروی لغزش یکنواخت درطول مسیر لغزش آن تولید شده است.
در اینمقاله دو نوع میراگر اصطکاکی تحت بار سیکلی مقایسه شده است. در مدل اول ما بین سطوح لغزش از مواد لنت ترمز استفاده شد و در مدل دوم از صفحات با جنس آلیاژ برنج به عنوان سطوح لغزش استفاده گردید است. نتایج بدست امده نشان دهنده رفتار مطلوب مدل اول نسبت به میراگر با سطوح لغزش از آلیاژ برنج است. پس از وقوع لغزش و تغییر مکان در این میراگر جدید کوچکترین نوسان و تغییری در بار لغزش آن ایجاد نمی شود.بنابراین با یکنواخت بودن باز لغزش نتایج بدست امده با مدل تئوری اصطکاکخشکهماهنگ است.